Pytanie poselskie - E-002402/2022Pytanie poselskie
E-002402/2022

  Dostęp organizacji LGBTIQ w Ukrainie do funduszy unijnych w obliczu rosyjskiej napaści

  1.7.2022

  Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-002402/2022
  do Komisji
  Art. 138 Regulaminu
  Pierre Karleskind (Renew), Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Martin Hojsík (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Tilly Metz (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Moritz Körner (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Valérie Hayer (Renew), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Tomas Tobé (PPE), Catharina Rinzema (Renew)

  Od czasu uzyskania przez to państwo niepodległości w 1991 r. w Ukrainie tworzą się i rozwijają aktywne organizacje LGBTIQ, a opinia publiczna i postawy wobec osób LGBTIQ zdecydowanie się poprawiają. Pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby osoby LGBTIQ traktowano na równi z innymi i chroniono przed stale rosnącą przemocą.

  Rosyjska inwazja na Ukrainę zwiększyła obawy i lęki osób LGBTIQ, ponieważ reżim Putina jest powszechnie znany z jawnej fobii w stosunku do osób LGBTIQ i represji wobec ruchu LGBTIQ. Wojna stanowi bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości osób LGBTIQ w Ukrainie. Zapewnienie wsparcia finansowego organizacjom LGBTIQ w tym kontekście ma zasadnicze znaczenie dla pokazania, że UE jest przestrzenią wolności i równości dla wszystkich.

  Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2022
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności