Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-002432/2022(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-002432/2022(ASW)

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Stella Kyriakides

Traktaterne[1] anerkender dyr som følende væsener og indeholder krav om, at der tages hensyn til dette, når der fastlægges EU-politikker på området, f.eks. inden for landbrug og fiskeri[2].

Som beskrevet i jord til bord-strategien[3] vil Kommissionen revidere dyrevelfærdslovgivningen. Et forbud mod at opdrætte blæksprutter blev ikke præsenteret som en løsningsmodel i henhold til den tilhørende indledende konsekvensanalyse.[4] Blæksprutter er imidlertid omfattet af en vejledende køreplan for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets videnskabelige bidrag vedrørende dyrevelfærd, som skal fremlægges i perioden 2023-2030[5].

Kommissionen mener, at opdræt af blæksprutter kan risikere at lægge øget pres på de vilde fiskebestande. Det er derfor ønskeligt, at fiskefoder til blæksprutter kan spores tilbage til bestande, der udnyttes bæredygtigt, eller at der foretages relevant forskning vedrørende alternativt foder, som er passende til opdræt af blæksprutter. I »Strategiske retningslinjer for en mere bæredygtig og konkurrencedygtig akvakultur i EU i perioden 2021-2030«[6] understreges behovet for at sikre bæredygtige fodersystemer, og det anbefales at støtte diversificeringen af EU's akvakultur til akvakultur med bedre miljøpræstationer.

Som anført i svaret på skriftlig forespørgsel E-001498/22[7] forbyder Kommissionen ikke EU-finansiering til opdræt af blæksprutter.

Seneste opdatering: 28. september 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik