Pytanie poselskie - E-002432/2022(ASW)Pytanie poselskie
E-002432/2022(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides w imieniu Komisji Europejskiej

Traktaty[1] uznają zwierzęta za istoty zdolne do odczuwania i wymagają, aby było to brane pod uwagę przy formułowaniu polityki UE w takich dziedzinach jak rolnictwo czy rybołówstwo[2].

Jak określono w strategii „od pola do stołu”[3], Komisja dokona przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. W powiązanej wstępnej ocenie skutków[4] nie uwzględniono wariantu przewidującego zakaz hodowli głowonogów. Orientacyjny plan działania dotyczący opracowań naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w dziedzinie dobrostanu zwierząt, które mają być przedstawione w latach 2023‐2030, obejmuje jednak głowonogi[5].

Komisja uważa, że hodowla ośmiornic może wywierać dodatkową presję na stada dzikich ryb. W związku z tym wskazane byłoby, aby ryby, którymi będą karmione ośmiornice, pochodziły ze stad eksploatowanych w sposób zrównoważony lub aby przeprowadzono odpowiednie badania nad alternatywną dietą dla hodowanych ośmiornic. W „Strategicznych wytycznych dotyczących bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE na lata 2021‐2030”[6] podkreślono potrzebę zapewnienia zrównoważonych systemów żywienia i zalecono wspieranie tych rodzajów akwakultury w UE, które mają lepszą efektywność środowiskową.

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie pisemne E-001498/22[7], Komisja nie zakazuje finansowania przez UE hodowli ośmiornic.

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności