• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-002806/2022(ASW)Parlamentní otázka
E-002806/2022(ASW)

Odpověď výkonné místopředsedkyně Vestagerové jménem Evropské komise

Od podzimu 2021 se Komise zabývá různými tvrzeními o možném jednání narušujícím hospodářskou soutěž ze strany společností vyrábějících zemní plyn a dodávajících do Evropy, aby posoudila existenci jednání narušujícího hospodářskou soutěž ze strany účastníků trhu a to, zda toto jednání mohlo přispět k plynové krizi v Evropě. V současné době probíhá předběžné šetření zaměřené na jednání společnosti Gazprom.

Komise souběžně sleduje vývoj na všech úrovních evropských trhů s energií, včetně činností obchodníků. Komise nebude váhat zasáhnout, pokud by na straně jakékoli společnosti působící na evropských trzích s energií zjistila obchodní jednání, které by bylo v rozporu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže.

Nařízení (EU) č. 1227/2011[1] má zajistit, aby spotřebitelé a další účastníci trhu mohli důvěřovat integritě trhů s elektřinou a plynem a aby ze zneužívání trhu nebo manipulace s trhem nemohly plynout žádné zisky. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a vnitrostátní regulační orgány situaci spolu s Komisí neustále sledují. Komise dále ve svém sdělení z května 2022 týkajícím se plánu REPowerEU určila řadu oblastí, které je třeba prozkoumat, pokud jde o dlouhodobá opatření pro budoucí uspořádání trhu s elektřinou, včetně možného prosazování transparentnosti trhu a dozoru nad trhem.

Komise neustále zkoumá způsoby, jak dále rozšiřovat soubor opatření, která mají členské státy k dispozici na podporu spotřebitelů. Komise si je rovněž vědoma toho, že podporu potřebují nejen energeticky chudí a zranitelní spotřebitelé, ale také rodiny se středními příjmy a malé a střední podniky, přičemž je třeba zachovat motivaci ke snižování poptávky. Komise v nadcházejících týdnech představí nová mimořádná opatření.

V neposlední řadě předsedkyně Komise ve svém projevu o stavu Unie oznámila plány na stanovení reprezentativnější referenční hodnoty pro dovoz plynu do Unie. Nová referenční hodnota by měla odrážet změny na trhu s plynem, který se dramaticky vyvíjí, v důsledku potřeby nahradit ruský plynovod zvýšením dodávek zkapalněného zemního plynu. Předsedkyně rovněž oznámila, že Komise spolupracuje s regulátory trhu na revizi pravidel s cílem omezit vnitrodenní kolísání cen na burzách s plynem a elektřinou.

Poslední aktualizace: 4. října 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí