• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-002947/2022Parlamentin kysymys
E-002947/2022

EU:n ilmastostrategia TVT-alalle

Kirjallisesti vastattava kysymys  E-002947/2022
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Henna Virkkunen (PPE)

Tieto- ja viestintätekniikka-ala (TVT) käyttää 4–10 prosenttia maailman sähköstä ja tuottaa 1,5–5 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Tulevaisuudessa lukujen odotetaan kasvavan kiihtyvän digitalisaation vuoksi. Vaikka tieto- ja viestintätekniikka auttaa muita talouden aloja vihreämmiksi tekemällä korkealaatuista tutkimusta ja helpottamalla päästöjä vähentäviä innovaatioita, EU:n on varmistettava, että digitaaliset infrastruktuurit itsessään ovat ilmastoystävällisiä ja energiatehokkaita. Tämä edellyttää esimerkiksi vihreään energiaan perustuvaa digitaalista infrastruktuuria ja datakeskusten, super- ja kvanttitietokoneiden sijoittamista kylmälle alueelle energiankulutuksen minimoimiseksi. Datakeskusten tuottaman hukkalämmön muuntaminen lämmöksi voi myös edistää vihreää siirtymää ja lisätä unionin energiaomavaraisuutta. Tämä on erityisen tärkeää nykyisissä geopoliittisissa olosuhteissa, jotka ovat vaikuttaneet kielteisesti unionin energia-alaan.

Tieto- ja viestintätekniikka-alan perustavanlaatuinen rooli vihreässä siirtymässä herättää huolta siitä, onko EU:n poliittisessa päätöksenteossa tarkoitus ottaa riittävästi huomioon vihreän ja digitaalisen siirtymän toisiinsa kytkeytyvä luonne.

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö