Parlamentarno vprašanje - E-003087/2022Parlamentarno vprašanje
E-003087/2022

Ocena morebitnega financiranja EU za pametne vasi

15.9.2022

Vprašanje za pisni odgovor  E-003087/2022
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Franc Bogovič (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Victor Negrescu (S&D), Lukas Mandl (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Juozas Olekas (S&D), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Elsi Katainen (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Hannes Heide (S&D), Clara Aguilera (S&D)

Izraz „pametne vasi“ se pojavlja v različnih skladih EU v sedanjem večletnem finančnem okviru.

Poleg tega je EU obljubila digitalno preobrazbo naših podeželskih območij in velike naložbe v povezljivost na podeželju (širitev širokopasovnih povezav) ter druge bistvene izboljšave na področju kmetijstva, mobilnosti, energije, krožnega gospodarstva, oskrbe starejših, e-zdravja ter dostopa do izobraževanja in delovnih mest.

Zadnja posodobitev: 22. september 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov