Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003256/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003256/2022

Ίδρυση Επιχειρησιακού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα: Αδιαφάνεια και έλλειψη ελεγξιμότητας ενωσιακών πόρων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-003256/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left)

Η ΕΣΚ[1] αποτελεί πρωτοβουλία θωράκισης της ΕΕ έναντι κυβερνοαπειλών και σχετικής προστασίας της ψηφιακής οικονομίας και κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Κεντρική προτεραιότητά της αποτελεί η πρόταση δημιουργίας δικτύου ΕΚΚ[2] σε όλα τα κράτη μέλη. Το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»[3] προβλέπει αντίστοιχο έργο[4] προϋπολογισμού 40,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΤΑΑ[5] και δικαιούχο την ελληνική ΕΥΠ[6] μέσω εποπτευόμενης από εκείνη δομής.[7]

Ωστόσο, σημαντικά ζητήματα εγείρονται ως προς τη λογοδοσία, την οικονομική διαφάνεια και ελεγξιμότητα, δεδομένου ότι για τη διαδικασία προμήθειας και δαπανών τηρούνται αυστηροί κανόνες μυστικότητας σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα της ελληνικής ΕΥΠ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου