Parlamentarno vprašanje - E-003551/2022Parlamentarno vprašanje
E-003551/2022

Izraelske parlamentarne volitve 1. novembra 2022

28.10.2022

Vprašanje za pisni odgovor  E-003551/2022
za podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Člen 138 Poslovnika
Salima Yenbou (Renew), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Irena Joveva (Renew), Evin Incir (S&D), Marc Botenga (The Left), Billy Kelleher (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Nora Mebarek (S&D), Milan Brglez (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Javier Nart (Renew), Manu Pineda (The Left), Monica Semedo (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Sylvie Brunet (Renew)

EU ne priznava priključitve Krima Rusiji, zato meni, da volitve na Krimu, ki jih je Rusija organizirala leta 2019, niso bile veljavne[1][2].

EU prav tako ne priznava priključitve Jeruzalema Izraelu niti izraelske suverenosti nad zasedenimi ozemlji, vštevši Golansko planoto. Kljub temu Izrael organizira volitve na zasedenih ozemljih in naseljencem omogoča, da volijo v naselbinah, ki so po mednarodnem pravu nezakonite.

Kakšno je torej stališče EU do izraelskih volitev 1. novembra 2022 na zasedenih ozemljih?

Vloženo: 28.10.2022

Zadnja posodobitev: 11. november 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov