Întrebare parlamentară - E-004006/2022Întrebare parlamentară
E-004006/2022

Disponibilizările masive din companiile big tech și conformitatea cu Actul legislativ privind serviciile digitale

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-004006/2022
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Alexandra Geese (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Olivier Chastel (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Marian-Jean Marinescu (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Stelios Kouloglou (The Left), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Irena Joveva (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew)

De când Elon Musk a preluat Twitter la 27 octombrie 2022, compania și-a disponibilizat jumătate din forța de muncă de 7 500 de persoane. La începutul lunii noiembrie, Facebook/Meta a anunțat că societatea va concedia 11 000 de angajați. O săptămână mai târziu, Amazon a început, de asemenea, să își reducă masiv forța de muncă și intenționează să vizeze până la 10 000 de roluri în cadrul forței sale de muncă la nivel mondial în următoarele săptămâni și luni. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea companiilor big tech de a asigura conformitatea cu legislația UE, în special cu Actul legislativ privind serviciile digitale.

Susținător[1]

Depunere: 7.12.2022

Ultima actualizare: 16 decembrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate