Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004012/2022(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004012/2022(ASW)

Απάντηση της κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή, όπως εξηγεί στην απάντησή της στην ερώτηση E-002131/2021 του ΕΚ, δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να αναπτύξει πρόσθετα μέσα που να αφορούν ειδικά τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών ως προς τις τιμές, δεδομένου ότι η οδηγία 2004/113[1] απαγορεύει ήδη τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη και τα στηρίζει για την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, όπως των ανωτέρω.

Ωστόσο, η επιβολή της νομοθεσίας για τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί πρωτίστως ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας και τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ορθή επιβολή της εν λόγω νομοθεσίας.

Στην τελευταία στρατηγική για την ισότητα των φύλων, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την ισότητα των φύλων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2004/113 σχετικά με την ισότητα των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες[2].

Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα δύο προτάσεις οδηγιών για την ενίσχυση των φορέων ισότητας[3], μεταξύ άλλων σχετικά με τη δράση τους για την ισότητα των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου