• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-004052/2022(ASW)Întrebare parlamentară
E-004052/2022(ASW)

Răspuns dat de dna Johansson în numele Comisiei Europene

Comisia regretă profund faptul că, la 8 decembrie 2022, Consiliul nu a reușit să obțină unanimitatea necesară pentru adoptarea deciziei privind aderarea României (și a Bulgariei) la spațiul Schengen.

Dreptul la libera circulație a persoanelor decurge din articolul 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care este aplicabil de la aderarea Bulgariei și a României la UE. Cetățenii români și bulgari au deja dreptul la liberă circulație și rezidență în celelalte state membre, sub rezerva condițiilor generale prevăzute de legislația UE. Cu toate acestea, aderarea la spațiul Schengen, fără controale la frontierele interne, va facilita exercitarea liberei circulații a persoanelor, așa cum este garantată prin tratate și îi va permite spațiului Schengen să își atingă întregul potențial. Într-adevăr, aceasta va contribui la eliminarea barierelor din cadrul pieței unice, precum și la consolidarea competitivității și a potențialului de creștere al UE. După cum se menționează în comunicare, un spațiu Schengen complet și pe deplin funcțional este esențial pentru stabilitate, reziliență și redresare.

Prin urmare, Comisia colaborează îndeaproape cu statele membre pentru a aborda toate preocupările potențiale și va continua să depună toate eforturile pentru a se asigura că, în exercitarea competențelor sale, Consiliul poate lua o decizie pozitivă unanimă cu privire la aderarea României, în cadrul viitoarelor Consilii Schengen.

Ultima actualizare: 17 martie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate