Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000074/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000074/2023

Ελλείψεις στα φάρμακα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000074/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Μαρία Σπυράκη (PPE)

Στην Ευρώπη σημειώνονται ελλείψεις σε φάρμακα λόγω διακοπής ή μείωσης της παραγωγής και διάθεσης των πρώτων υλών που απαιτούνται για αυτά από την Κίνα και την Ινδία, ενώ και το πρώιμο κύμα γρίπης έχει επιδεινώσει το πρόβλημα.[1][2]

Η αύξηση της τιμής των φθηνών φαρμακευτικών σκευασμάτων ερευνάται ως μέτρο για την καταπολέμηση του παγκόσμιου φαινομένου έλλειψής τους με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιβαρυνθεί ο ασθενής.

Δεδομένου ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα φαρμάκων αυξάνεται στην ΕΕ και έχει τεράστιο αντίκτυπο στους ασθενείς, ερωτάται η Επιτροπή:

Κατάθεση: 11.1.2023

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου