Parlamento klausimas - E-000450/2023(ASW)Parlamento klausimas
E-000450/2023(ASW)

V. Sinkevičiaus atsakymas Europos Komisijos vardu

Komisija suvokia, kaip svarbu vėjo energetikos sektoriuje taikyti žiedinės ekonomikos principus. Menčių naudojimo nutraukimas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas yra spręstini uždaviniai, nes maža perdirbto produkto vertė ir palyginti mažas atliekų srautas neskatina veikti perdirbimo rinkų. Be to, laikytis žiedinės ekonomikos principų labai svarbu projektuojant. Kalbant apie jūroje esančių įrenginių eksploatavimo nutraukimą, Komisija įsipareigojo atlikti kaštų ir poveikio analizę, kad galėtų įvertinti, ar reikia ES masto teisinių reikalavimų, kurie padėtų sumažinti poveikį aplinkai, saugai ir ekonomikai[1].

Valstybės narės turi užtikrinti, kad nebenaudojamos vėjo turbinos, kaip ir visi kiti atliekų srautai, būtų tvarkomos kaip atliekos, laikantis Atliekų pagrindų direktyvos[2].

Siekdama sparčiau diegti žiediškumą vėjo turbinų menčių sektoriuje ir gauti žinių apie atliekų tvarkymą ir perdirbimo organizavimą Europos Sąjungoje, Komisija jau parėmė projektus, kurie palengvina menčių perdirbimą[3][4], ir šis darbas tęsiamas įgyvendinant dabar vykdomus programos „ Europos horizontas “[5] projektus[6][7][8].

„ Europos horizontas “ 2023–2024 m. darbo programoje[9] yra kelios su vėjo energija susijusios temos, į kurias kompleksiškai integruotas žiediškumas[10].

Šiuo metu Komisija peržiūri Strateginį energetikos technologijų planą (SET planą), pagal kurį įsteigta vėjo energijos vykdomoji darbo grupė. Per viešas konsultacijas dėl SET plano peržiūros žiediškumas buvo įvardytas kaip vienas iš esminių spręstinų horizontaliųjų klausimų.

Atsižvelgiant į poreikį sukurti europinę perdirbtų medžiagų rinką, kuri leistų pasinaudoti šiais naujoviškais perdirbimo metodais, pagal programą „ Europos horizontas “ yra remiami projektai[11][12], orientuoti į šių naujų ir perdirbtų medžiagų rinkos aspektą.

Atnaujinta: 2023 m. balandžio 24 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika