Întrebare parlamentară - E-000450/2023(ASW)Întrebare parlamentară
E-000450/2023(ASW)

Răspuns dat de dl Sinkevičius în numele Comisiei Europene

Comisia este conștientă de importanța aplicării principiilor economiei circulare în sectorul energiei eoliene. Dezafectarea, reutilizarea și reciclarea paletelor reprezintă o provocare la care trebuie găsite soluții, deoarece valoarea scăzută a produsului reciclat și fluxul relativ mic de deșeuri nu stimulează piețele de reciclare. În același timp, proiectarea conform principiilor economiei circulare este esențială. În ceea ce privește dezafectarea instalațiilor offshore, Comisia s-a angajat să efectueze o analiză a costurilor și a impactului, cu scopul de a evalua dacă sunt necesare cerințe legale la nivelul UE pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului, asupra siguranței și asupra economiei[1].

Statele membre trebuie să se asigure că turbinele eoliene scoase din uz fac, la fel ca orice alt flux de deșeuri, obiectul unei gestionări a deșeurilor care respectă Directiva-cadru privind deșeurile[2].

Pentru accelerarea în continuare a circularității paletelor turbinelor eoliene și pentru a colecta date privind gestionarea deșeurilor și a reciclării în UE, Comisia a sprijinit deja proiecte de îmbunătățire a reciclării paletelor[3][4], obiectiv urmărit în continuare de proiectele Orizont Europa[5] aflate în curs de derulare[6][7][8].

Programul de lucru Orizont Europa pentru perioada 2023-2024[9] include mai multe subiecte privind energia eoliană, în care circularitatea figurează ca element transversal[10].

În prezent, Comisia revizuiește Planul strategic privind tehnologiile energetice (Planul SET), luând în calcul înființarea unui Grup de lucru pentru implementare în domeniul energiei eoliene. Consultarea publică pe tema revizuirii Planului SET a identificat circularitatea drept o chestiune transversală esențială care trebuie abordată.

Având în vedere necesitatea de a dezvolta o piață paneuropeană a materialelor reciclate care să poată valorifica aceste noi metode de reciclare, Orizont Europa sprijină proiecte[11][12] axate pe aspectul pieței acestor materiale noi și reciclate.

Ultima actualizare: 25 aprilie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate