Parlamentarno vprašanje - E-000450/2023(ASW)Parlamentarno vprašanje
E-000450/2023(ASW)

Odgovor Virginijusa Sinkevičiusa v imenu Evropske komisije

Komisija se zaveda pomena uporabe načel krožnega gospodarstva v sektorju vetrne energije. Razgradnja, ponovna uporaba in recikliranje lopatic so izziv, ki ga je treba obravnavati, saj nizka vrednost recikliranega proizvoda in razmeroma majhen tok odpadkov ne spodbujata trgov recikliranja. Ključnega pomena je tudi krožna zasnova. V zvezi z razgradnjo objektov na morju se je Komisija zavezala, da bo izvedla analizo stroškov in učinkov, da bi ocenila, ali so za zmanjšanje okoljskih, varnostnih in gospodarskih učinkov[1] potrebne vseevropske pravne zahteve.

Države članice morajo zagotoviti, da so izrabljene vetrne turbine, tako kot vsi drugi tokovi odpadkov, predmet ravnanja z odpadki, ki je v skladu z okvirno direktivo o odpadkih[2].

Da bi dodatno pospešila krožnost lopatic vetrnih turbin ter pridobila podatke o ravnanju z odpadki in recikliranju v EU, je Komisija že podprla projekte za izboljšanje recikliranja lopatic[3], [4], ta podpora pa se nadaljuje s projekti programa Obzorje Evropa[5], ki trenutno potekajo[6], [7], [8].

Delovni program Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024[9] vključuje več tem o vetrni energiji, pri katerih je krožnost medsektorski element[10].

Komisija trenutno pregleduje strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET), v okviru katerega je bila ustanovljena delovna skupina za izvajanje na področju vetrne energije. V javnem posvetovanju, izvedenem za revizijo načrta SET, je bila krožnost opredeljena kot ključno medsektorsko vprašanje, ki ga je treba obravnavati.

Glede na potrebo po razvoju vseevropskega trga recikliranih materialov, ki bi lahko izkoristil te nove metode recikliranja, program Obzorje Evropa podpira projekte[11], [12], ki se osredotočajo na tržni vidik teh novih in recikliranih materialov.

Zadnja posodobitev: 25. april 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov