Парламентарен въпрос - E-000450/2023Парламентарен въпрос
E-000450/2023

Предизвикателството, свързано с рециклирането на стари лопатки на вятърни турбини в ЕС

Въпрос с искане за писмен отговор  E-000450/2023
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Стелиос Кимбуропулос (PPE), Андрей Ковачев (PPE), Юлиу Винклер (PPE), Магдалена Адамович (PPE), Бартош Арлукович (PPE), Манолис Кефалоянис (PPE), Перниле Вайс (PPE), Франц Богович (PPE), Дан-Щефан Мотряну (PPE), Кристоф Грюдлер (Renew), Барбара Талер (PPE), Мириам Лексман (PPE), Теодорос Загоракис (PPE), Вилия Блинкевичуте (S&D), Катарина Неведялова (S&D), Матяж Немец (S&D), Франсишку Герейру (Verts/ALE), Петрос Кокалис (The Left)

Вятърните паркове са важен сектор и допринасят за постигането на европейската стратегия за енергийна сигурност и опазване на околната среда. Освен това вятърните паркове носят икономически ползи, като осигуряват работни места и инвестиции в местни, често селски общности. Вятърните паркове от първо поколение в Европа ще достигнат края на нормалния си експлоатационен живот от 20 години до 2025 г.

Производителите на енергия разполагат с три възможности: удължаване на срока на експлоатация, извеждане от експлоатация или увеличаване на мощността. Повечето от производителите в сектора са избрали увеличаване на мощността, което включва замяна на множество стари, неефективни вятърни турбини с по-малко на брой, но по-мощни и ефективни турбини.

Понастоящем ЕС е изправен пред предизвикателството да рециклира лопатките на вятърните турбини, което е трудно, тъй като материалите – стъклени влакна и полимерни пластмаси – не могат да бъдат разделени лесно.

В допълнение към разходите за самия процес на рециклиране, когато секторът се опитва да изложи този материал на високи температури, за да отдели влакната от полимера, пластмасовите части се разграждат, а стъклените влакна се повреждат. Тези ограничения водят до неуспешно управление на отпадъците, което нанася щети на околната среда.

Във връзка с посоченото по-горе:

Внесен: 13.2.2023

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност