Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000450/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000450/2023

Η πρόκληση της ανακύκλωσης παλαιών πτερυγίων ανεμογεννητριών στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000450/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE), Pernille Weiss (PPE), Franc Bogovič (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Christophe Grudler (Renew), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Πέτρος Κόκκαλης (The Left)

Τα αιολικά πάρκα αποτελούν σημαντική βιομηχανία και συμβάλλουν στην επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής στρατηγικής της Ευρώπης. Επιπλέον, αποφέρουν οικονομικά οφέλη δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας ευκαιρίες επένδυσης σε τοπικές, συχνά αγροτικές, κοινότητες. Τα αιολικά πάρκα πρώτης γενιάς της Ευρώπης θα φτάσουν στο τέλος του κανονικού εικοσαετούς επιχειρησιακού κύκλου ζωής τους έως το 2025.

Οι παραγωγοί ενέργειας έχουν τρεις επιλογές: παράταση της διάρκειας ζωής, παροπλισμός ή ανανέωση. Οι περισσότεροι παραγωγοί του κλάδου έχουν επιλέξει την ανανέωση, η οποία συνίσταται στην αντικατάσταση πολλών παλαιών, μη αποδοτικών ανεμογεννητριών με λιγότερες αλλά ισχυρότερες και αποδοτικότερες ανεμογεννήτριες.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα την πρόκληση της ανακύκλωσης των πτερυγίων των ανεμογεννητριών, η οποία είναι δύσκολη, καθώς τα υλικά τους - υαλόνημα και πλαστικά πολυμερή - δεν μπορούν να διαχωριστούν εύκολα.

Εκτός από το κόστος της ίδιας της διαδικασίας ανακύκλωσης, όταν το υλικό αυτό εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες προκειμένου να διαχωριστεί το υαλόνημα από το πολυμερές, τα πλαστικά μέρη αποδομούνται και το υαλόνημα καταστρέφεται. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε ανεπιτυχή διαχείριση των αποβλήτων, που είναι επιβλαβής για το περιβάλλον.

Με βάση τα ανωτέρω:

Κατάθεση: 13.2.2023

Τελευταία ενημέρωση: 21 Φεβρουαρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου