Parlamento klausimas - E-000450/2023Parlamento klausimas
E-000450/2023

Senų vėjo jėgainių menčių perdirbimo iššūkis ES

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-000450/2023
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Stelios Kympouropoulos (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Pernille Weiss (PPE), Franc Bogovič (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Christophe Grudler (Renew), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left)

Vėjo elektrinių parkai yra svarbus sektorius, padedantis įgyvendinti Europos energetinio saugumo ir aplinkos strategiją. Be to, vėjo elektrinių parkai teikia ekonominės naudos, nes kuriamos darbo vietos ir investuojama į vietos, dažnai kaimo, bendruomenes. Europos pirmosios kartos vėjo elektrinių parkų įprastas 20 metų eksploatavimo laikotarpis baigiasi dabar arba iki 2025 m.

Energijos gamintojai turi tris galimybes: pratęsti, nutraukti arba atnaujinti eksploatavimo trukmę. Dauguma šio pramonės sektoriaus gamintojų pasirinko modernizavimą, taigi reikės daugelį senų, neefektyvių vėjo jėgainių pakeisti į mažiau, bet galingesnes ir efektyvesnes.

Šiuo metu ES susiduria su sudėtingu vėjo jėgainių menčių perdirbimo uždaviniu, nes medžiagos – stiklo pluoštai ir plastiko polimerai – nėra lengvai atskiriamos.

Be paties perdirbimo proceso sąnaudų prisideda ir tai, kad pramonė siekdama atskirti pluoštus nuo polimerų bando juos veikti aukšta temperatūra, tačiau plastiko dalelės suyra, o stiklo pluoštai pažeidžiami. Šie trūkumai lemia nesėkmingą atliekų tvarkymą, kuris kenkia aplinkai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau:

Pateikta: 13.2.2023

Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika