Întrebare parlamentară - E-000450/2023Întrebare parlamentară
E-000450/2023

Dificultatea de a recicla paletele vechi ale turbinelor eoliene în UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-000450/2023
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Stelios Kympouropoulos (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Pernille Weiss (PPE), Franc Bogovič (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Christophe Grudler (Renew), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left)

Parcurile eoliene reprezintă un sector important și contribuie la realizarea securității energetice și a strategiei de mediu a Europei. În plus, parcurile eoliene aduc beneficii economice prin crearea de locuri de muncă și investiții în comunitățile locale, adesea rurale. Parcurile eoliene de primă generație din Europa vor ajunge la sfârșitul duratei lor normale de funcționare de 20 de ani între momentul actual și 2025.

Producătorii de energie au trei opțiuni: prelungirea duratei de viață, dezafectarea sau retehnologizarea. Majoritatea producătorilor din acest sector au optat pentru retehnologizare, care presupune înlocuirea multor turbine eoliene vechi și ineficiente cu mai puține, dar mai puternice și mai eficiente.

În prezent, UE se confruntă cu dificultatea de a recicla paletele turbinelor eoliene, care este un proces dificil, deoarece materialele – fibrele de sticlă și polimerii de plastic – nu pot fi separate cu ușurință.

Pe lângă costul procesului de reciclare propriu-zis, atunci când industria încearcă să expună acest material la temperaturi ridicate pentru a separa fibrele de polimer, părțile din plastic se degradează, iar fibrele de sticlă se deteriorează. Aceste limitări conduc la o gestionare nereușită a deșeurilor, care dăunează mediului.

Având în vedere considerentele de mai sus:

Depunere: 13.2.2023

Ultima actualizare: 21 februarie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate