Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-000624/2023Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-000624/2023

Pelsdyrfarmes trussel mod folkesundheden

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-000624/2023
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Anja Hazekamp (The Left), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (S&D), Michal Wiezik (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE)

Under covid-19-pandemien blev det klart, at pelsdyravl udgør en trussel mod menneskers og dyrs sundhed. Sars-CoV-2-virusset er blevet fundet på mindst 480 minkpelsfarme i 12 lande.

Desuden blev højpatogen aviær influenza A-virus (H5N1-virus) for nylig fundet på en minkfarm i Spanien. Forskerne fandt afgørende dokumentation for, at dette virus var blevet overført mellem mink, og at mindst én af de identificerede varianter nu fremmer overførsel mellem pattedyr[1].

Virologer har udtrykt alvorlig bekymring over, at H5N1 i betragtning af virussets nuværende prævalens i fuglebestande kan overføres til intensivt opdrættede mink andre steder, hvorved der skabes en mekanisme for en fremtidig fugleinfluenzapandemi.

Indgivet: 27.2.2023

Seneste opdatering: 6. marts 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik