Parlamentná otázka - E-000624/2023Parlamentná otázka
E-000624/2023

Hrozba, ktorú pre verejné zdravie predstavujú kožušinové farmy

Otázka na písomné zodpovedanie  E-000624/2023
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Anja Hazekamp (The Left), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (S&D), Michal Wiezik (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE)

Počas pandémie COVID-19 sa ukázalo, že chov kožušinových zvierat predstavuje hrozbu pre zdravie ľudí a zvierat. Vírus SARS-CoV-2 bol zistený najmenej na 480 norkových kožušinových farmách v 12 krajinách.

Okrem toho bol na norkovej farme v Španielsku nedávno zistený vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy A(H5N1). Vedci našli presvedčivé dôkazy o tom, že tento vírus sa prenášal medzi norkami a aspoň jeden z identifikovaných variantov je v súčasnosti prenosný z cicavcov na cicavce[1].

Virológovia vyjadrili vážne obavy, že vzhľadom na súčasný výskyt vírusu v populáciách vtákov sa H5N1 môže prenášať na intenzívne chované norky na iných miestach, čím sa vytvorí mechanizmus budúcej pandémie vtáčej chrípky.

Predložené: 27.2.2023

Posledná úprava: 6. marca 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia