Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001162/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001162/2023

Απαγόρευση κυκλοφορίας αγαθών από καταναγκαστική εργασία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001162/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Το πρόβλημα της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας ανά τον κόσμο αποτελεί προτεραιότητα καθώς και υποχρέωση της ΕΕ.

Υπάρχει εισήγηση με πρόταση κανονισμού ώστε να επιτυγχάνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων από καταναγκαστική εργασία, συμπεριλαμβανόμενης της παιδικής.

Το εν λόγω ζήτημα όμως είναι πρακτικό.

Ως εκ τούτου, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Κατάθεση: 11.4.2023

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου