Parlamentná otázka - E-001563/2023Parlamentná otázka
E-001563/2023

Opatrenia Komisie proti falšovanému medu

Otázka na písomné zodpovedanie  E-001563/2023
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Stelios Kympouropoulos (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Maria Walsh (PPE), Pierre Larrouturou (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Tomislav Sokol (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Grapini (S&D), Peter Pollák (PPE), Marlene Mortler (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Juozas Olekas (S&D), Andrey Slabakov (ECR), Eleni Stavrou (PPE), Matjaž Nemec (S&D), Simone Schmiedtbauer (PPE), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Olivier Chastel (Renew), Manolis Kefalogiannis (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Francesca Peppucci (PPE), Traian Băsescu (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Daniel Buda (PPE), Vasile Blaga (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

Z najnovších zistení koordinovaných opatrení EÚ[1]vyplýva, že 46 % dovezených vzoriek medu je podľa všetkého falšovaných a nevyhovuje ustanoveniam smernice o mede[2].

Med sa zjavne falšuje pridaním cukrových sirupov, farbív a iných prídavných látok s cieľom znížiť jeho cenu, ako aj maskovaním skutočného zemepisného pôvodu medu falšovaním informácií o vysledovateľnosti.

Ide o praktiku nekalej hospodárskej súťaže, ktorá ohrozuje odvetvie včelárstva, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou európskeho poľnohospodárstva, zohráva kľúčovú úlohu v trvalo udržateľnom rozvoji vidieckych oblastí tým, že vytvára pracovné miesta a významne prispieva k ekosystému.

Pokiaľ ide o revíziu smernice o mede:

Predložené: 16.5.2023

Posledná úprava: 25. mája 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia