Parlamentná otázka - E-001927/2023Parlamentná otázka
E-001927/2023

Svojvoľné zatknutie významnej vietnamskej obhajkyne environmentálnych práv Hoang Thi Minh Hong

Otázka na písomné zodpovedanie  E-001927/2023
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Raphaël Glucksmann (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Pascal Durand (S&D), Maria Arena (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Bernard Guetta (Renew), Malte Gallée (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Javier Nart (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Christophe Clergeau (S&D), Brando Benifei (S&D), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Salima Yenbou (Renew), Nora Mebarek (S&D), Dietmar Köster (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Katalin Cseh (Renew)

Hoang Thi Minh Hong bola zatknutá vietnamskými orgánmi pre obvinenia z daňových únikov. Je piatym obhajcom environmentálnych práv zatknutým vo Vietname za údajné daňové úniky, pričom už bola nútená zatvoriť svoju environmentálnu organizáciu v dôsledku rastúcich represií. Nasleduje po uväznení laureátky Goldmanovej ceny Nguy Thi Khanh za jej kritiku rastúceho uhoľného znečistenia.

Parlament v minulosti odsúdil represie voči obhajcom a novinárom vo Vietname[1]. Umlčanie zástupcov občianskej spoločnosti vrátane tých, ktorí sú zapojení do monitorovania dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, je jasným porušením záväzkov Vietnamu vyplývajúcich z tejto dohody a z dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Vietnamom.

Predložené:14.6.2023

Posledná úprava: 21. júna 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia