• EN - English
  • FR - français
  • NL - Nederlands
  • PT - português
Parlementaire vraag - E-002155/2023(ASW)Parlementaire vraag
E-002155/2023(ASW)

Antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie

De EU-verordening inzake de handel in wilde dieren en planten[1] wordt uitgevoerd door de EU-lidstaten. In het onderhavige geval is het aan de Spaanse autoriteiten om het certificaat te controleren en na te gaan of aan de in het certificaat vermelde voorwaarden is voldaan. Voor zover de Commissie weet, hebben de Spaanse autoriteiten in het kader van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier‐ en plantensoorten (Cites) in 2022 een bezoek gebracht aan Loro Parque, en geconcludeerd dat het certificaat geldig was en dat aan de nodige voorwaarden was voldaan.

Laatst bijgewerkt op: 23 augustus 2023
Juridische mededeling - Privacybeleid