• EN - English
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-002431/2023(ASW)Parlamentsfråga
E-002431/2023(ASW)

Svar från Ylva Johansson på Europeiska kommissionens vägnar

I enlighet med budgetförordningen[1] offentliggör kommissionen i systemet för finansiell öppenhet (Financial Transparency System, FTS)[2] information om mottagare av EU-medel för de åtgärder som den förvaltar direkt. Projekten publiceras i FTS årligen senast den 30 juni N+1. Vid genomgång av projekten har kommissionen inte identifierat några clown- eller cirkusorganisationer/aktiviteter genomförda genom direkt förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Kommissionen kan dock stötta professionella cirkusartister särskilt genom Kreativa Europa (CREA)[3].

Genom Perform Europe (2023–2026) beviljas stöd till upp till 35 nyskapande dans-, teater- och cirkusprojekt[4].

Genom Culture Moves Europe[5] är professionella cirkusartister stödberättigade till mobilitetsbidrag. Information om det utvalda projektet för 2023 var dock inte tillgänglig för allmänheten.

Genom Creative Europe Calls har 20 samarbetsprojekt inom cirkus medfinansierats sedan 2015 samt ett nätverk, CIRCOSTRADA[6].

Projekt finansierade genom EU:s andra finansieringsinstrument kan sökas fram i systemet för finansiell öppenhet som tillhandahålls av kommissionen.

Inom ramen för delad förvaltning har kommissionen inte tillgång till information om enskilda projekt. Information om projekt finansierade inom ramen för delad förvaltning går att hitta genom medlemsstaternas nationella myndigheter[7], som är ansvariga för förvaltningen av finansieringen, inklusive urvalet, ingåendet av avtal och utbetalningarna till stödmottagare, enligt reglerna tillämpliga för delad förvaltning.

Senaste uppdatering: 26 mars 2024
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy