• EN - English
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-003277/2023Parlamentsfråga
E-003277/2023

Det påstådda behovet av extra finansiering på 66 miljarder euro

7.11.2023

Fråga för skriftligt besvarande  E-003277/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Johan Nissinen (ECR)

Efter att det europeiska toppmötet med regeringschefer ägt rum i oktober 2023. vill jag ställa följande frågor;

Ingiven: 7.11.2023

Senaste uppdatering: 20 november 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy