Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003343/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003343/2023

Αδιάθετα κονδύλια

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-003343/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Έχει αποκαλυφθεί ότι κονδύλια δισεκατομμυρίων του κοινού προϋπολογισμού της Ένωσης παρέμειναν αδιάθετα.

Το θέμα αναδείχθηκε μέσα από την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-2027), όπου και διαπιστώθηκε ότι μέχρι και 16 δισεκατομμύρια ευρώ παρέμειναν ως μη κατανεμημένα κονδύλια.

Το θέμα τείνει να πάρει μεγάλη διάσταση, καθώς σε μια περίοδο δύσκολη, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να καλπάζουν, αναζητούνται επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Από αυτά τα 100 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία απαιτούνται για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, τα μισά αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, και υπάρχει ομοφωνία επ’ αυτού. Δεν υπάρχει όμως ομοφωνία για τα υπόλοιπα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς αρκετά κράτη μέλη μιλούν για την ανάγκη ανεύρεσής τους από εξοικονομήσεις ή αδιάθετα κονδύλια.

Ερωτάται η Επιτροπή: Προτίθεται να προβεί σε αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων της και των τρόπων χρηματοδότησης αυτών;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, έτσι ώστε να γίνεται ορθή κατανομή των οικονομικών πόρων με σκοπό να μην παραμένουν αδιάθετα κονδύλια;

Κατάθεση: 13.11.2023

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου