Parlamentarno vprašanje - E-000035/2024Parlamentarno vprašanje
E-000035/2024

sklepi Komisije o pregledu finančne pomoči EU Palestini – razširjeni pregled palestinsko-evropskega mehanizma za upravljanje socialno-gospodarske pomoči PEGASE

9.1.2024

Vprašanje za pisni odgovor  E-000035/2024
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Matjaž Nemec (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Nora Mebarek (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Evin Incir (S&D), Irena Joveva (Renew), Sylvie Guillaume (S&D)

Komisija je v sklepih o pregledu tekoče finančne pomoči Palestini priporočila, naj se „pregled programa javnih uslužbencev in upokojencev ter programa transferjev denarja v okviru mehanizma PEGASE razširi na sorodnike upravičencev iz prvega kolena, z izjemo mladoletnikov, o čemer se je treba dogovoriti s Palestinsko oblastjo“.[1]

Mehanizem PEGASE že vključuje preglede posrednih upravičencev, saj sistem preverjanja upošteva sezname pripornikov, družin storilcev terorističnih napadov in varnostnega osebja.

Vloženo:9.1.2024

Zadnja posodobitev: 16. januar 2024
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov