• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-000085/2024Parlementaire vraag
E-000085/2024

De automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen met derde landen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-000085/2024
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew)

Tijdens een vergadering van de Groep belastingvraagstukken van de Raad op 30 maart 2023 hebben vertegenwoordigers van de lidstaten van gedachten gewisseld over de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen met derde landen en de implicaties ervan met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uit de oriënterende nota van het voorzitterschap blijkt dat de lidstaten hebben geanalyseerd of bij deze automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen met derde landen de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd, met als doel de lacunes in kaart te brengen en tot een consensus te komen tussen de lidstaten over het passende niveau van waarborgen.[1]

In het licht van bovenstaande:

Ingediend:11.1.2024

Laatst bijgewerkt op: 18 januari 2024
Juridische mededeling - Privacybeleid