• EN - English
  • LT - lietuvių kalba
Parlamento klausimas - E-000971/2024Parlamento klausimas
E-000971/2024

BŽŪP įgyvendinimo priežiūra

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-000971/2024
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Bronis Ropė (Verts/ALE)

Reaguodamas į Komisijos atsakymą dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės išvadų dėl galimų Lietuvos pažeidimų rengiant BŽŪP strateginį planą, norėčiau paklausti Komisijos:

Pateikta:2.4.2024

Atnaujinta: 2024 m. balandžio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika