Stanovisko - ECON_AD(2008)414940Stanovisko
ECON_AD(2008)414940

STANOVISKO
Hospodářského a měnového výboru
pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
k iniciativě „Small Business Act“
(2008/2237(INI))
Navrhovatel(*): Gunnar Hökmark

15.12.2008

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: