Vélemény - ECON_AD(2008)414940Vélemény
ECON_AD(2008)414940

VÉLEMÉNY
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére
az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagról
(2008/2237(INI))
A vélemény előadója (*): Gunnar Hökmark

15.12.2008

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: