Opinjoni - ECON_AD(2008)414940Opinjoni
ECON_AD(2008)414940

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
dwar l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar
(2008/2237(INI))
Rapporteur għal opinjoni(*): Gunnar Hökmark
(*) Kumitati Assoċjati - Artikolu 47 tar-Regoli ta’ Proċedura

15.12.2008

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: