Advies - ECON_AD(2008)414940Advies
ECON_AD(2008)414940

ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
over de Wet voor kleine ondernemingen
(2008/2237(INI))
Rapporteur (*): Gunnar Hökmark

15.12.2008

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: