OPINIA
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie programu „Small Business Act”
(2008/2237(INI))
Sprawozdawca (*): Gunnar Hökmark

15.12.2008

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: