AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
referitor la Small Business Act
(2008/2237(INI))
Raportor pentru aviz: Gunnar Hökmark

15.12.2008

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: