Stanovisko - ECON_AD(2008)414940Stanovisko
ECON_AD(2008)414940

STANOVISKO
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k iniciatíve „Small Business Act“
(2008/2237(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Gunnar Hökmark

15.12.2008

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: