MNENJE
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
o aktu za mala podjetja
(2008/2237(INI))
Pripravljavec mnenja (*): Gunnar Hökmark

15.12.2008

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: