Udtalelse - ECON_AD(2011)467146Udtalelse
ECON_AD(2011)467146

UDTALELSE
fra Økonomi- og Valutaudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om onlinespil i det indre marked
(2011/2084(INI))
Rådgivende ordfører: Sophie Auconie

5.9.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: