Opinjoni - ECON_AD(2011)467146Opinjoni
ECON_AD(2011)467146

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
dwar il-Logħob tal-Azzard Onlajn fis-Suq Intern
(2011/2084(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Sophie Auconie

5.9.2011

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: