Stanovisko - ECON_AD(2015)541604Stanovisko
ECON_AD(2015)541604

STANOVISKO
Hospodářského a měnového výboru
pro Výbor pro právní záležitosti
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Navrhovatel: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: