Vélemény - ECON_AD(2015)541604Vélemény
ECON_AD(2015)541604

VÉLEMÉNY
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
a Jogi Bizottság részére
a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
A vélemény előadója: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: