Opinjoni - ECON_AD(2015)541604Opinjoni
ECON_AD(2015)541604

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta' involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/UE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: