MNENJE
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
za Odbor za pravne zadeve
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij
(COM(2014)0213 - C8-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Pripravljavec mnenja: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: