26.4.2018
ECON_AD(2018)615443
MIŠLJENJE
Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
upućeno Odboru za promet i turizam
o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila
(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
Izvjestitelj za mišljenje: Markus Ferber

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 523kWORD 118k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti