26.4.2018
ECON_AD(2018)615443
NUOMONĖ
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateikta Transporto ir turizmo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra nuostatos
(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
Nuomonės referentas: Markus Ferber

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 585kWORD 121k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika