26.4.2018
ECON_AD(2018)615443
ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Commissie vervoer en toerisme
inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen
(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
Rapporteur voor advies: Markus Ferber

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 288kWORD 146k
Juridische mededeling - Privacybeleid