26.4.2018
ECON_AD(2018)615443
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru transport și turism
referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor
(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
Raportor pentru aviz: Markus Ferber

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 584kWORD 145k
Notă juridică - Politica de confidențialitate