27.9.2018
ECON_AD(2018)625343
STANOVISKO
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre právne veci
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Miguel Viegas

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 286kWORD 191k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia